Agriotes obscurus – Osiewnik ciemny

Elateridae – Sprężykowate
Ciało jednolicie lub niemal jednolicie, brązowoszaro ubarwione. Przedplecze proporcjonalnie szerokie, gęsto punktowane, matowe; boczne krawędzie przedplecza delikatnie wklęsłe tuż przed tylnymi wyrostkami przedplecza.

Niemcy 26.07.2013 Fot. gernotkunz

Bielsko-Biała 24.04.2013 Fot. Grzegorz Gierlasiński

Bielsko-Biała 24.04.2013 Fot. Grzegorz Gierlasiński

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Łąki, ugory, pola uprawne, przydroża, zarośla, polany, skraje lasów; unika terenów stricte leśnych
  3. Wymiary. Długość ciała 7-10 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec
  5. Lokalizacja. Niemcy, Polska – śląskie
  6. Pokarm. Imagines zjadają kwiaty i pąki. Polifagiczne larwy żyją w glebie i żerują na korzeniach traw, oraz okazjonalnie roślin zielnych
  7. Podobne. Inne osiewniki są zwykle mniej masywne, różnią się też proporcjami przedplecza i kształtem jego bocznych krawędzi
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – gernotkunz Grzegorz Gierlasiński
  9. A.obscurus w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply