Melanotus villosus – Czartek frakowiec

Elateridae – Sprężykowate
Ciało smukłe, silniej wydłużone niż u większości innych sprężyków. Głowa czarna. Przedplecze czarne z tylnymi kątami wyprofilowanymi w długie, zębowate wyrostki. Pokrywy czarne, wąskie i długie, silnie zwężające się przy wierzchołkach. Osobniki teneralne (świeżo wypoczwarczone) są jaśniejsze, czerwono-brunatne. Nogi ciemnobrunatne do czarnych. Czułki długie, lecz krótsze niż u bliźniaczego Melanostus castanipes, brunatne do czarnych. Człony czułków 4-10 o lekko ząbkowanym kształcie.

Austria – Karyntia 19.06.2021 Fot. gernotkunz

  1. Status. Pospolity, lecz z uwagi na nocna aktywność sporadycznie obserwowany. W Polsce na całym obszarze
  2. Siedlisko. Lasy. Znajdowany w wilgotnych próchnowiskach, w dziuplach, w murszejącym drewnie
  3. Wymiary. Długość ciała 13-20 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec/sierpień. Imagines aktywne głównie w nocy
  5. Lokalizacja. Austria
  6. Pokarm. Zmurszały substrat drzewny. Larwy drapieżne i bardzo żarłoczne, polują głównie na larwy owadów ksylofagicznych, a starsze stadia także na larwy owadów rozwijających się w glebie
  7. Podobne. Najłatwiej pomylić go z Melanostus castanipes, który zwykle (choć nie zawsze) różni się jaśniejszym, rdzawo-bruantnym ubarwieniem wierzchu ciała oraz czułków. Pozostałe europejskie gatunki z rodzaju unikają lasów – preferują murawy kserotermiczne i stepy
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. M.villosus w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply