Lacon lepidopterus – Kowalina łuskoskrzydła

Elateridae – Sprężykowate
Głowa, przedplecze, scutellum i pokrywy pokryte złotymi łuseczkami. Przedplecze niemal tak szerokie, jak podstawa pokryw.

L.lepidopterus

Puszcza Białowieska – Maj 2012 Fot. Grzegorz Hebda

  1. Liczebność. Bardzo rzadki gatunek. Czerwona Księga kat. CR. Czerwona Lista kat. CR
  2. Biotop. Pierwotne lasy puszczańskie z ekstensywną gospodarką leśną
  3. Wymiary. Długość ciała 14-17 mm
  4. Aktywność. Od marca do jesieni; zimują imagines oraz przechodzące zwykle 3-letni cykl rozwojowy larwy. Imagines aktywne głównie nocą
  5. Lokalizacja. Puszcza Białowieska. Na Wyżynie Łódzkiej nie występuje
  6. Pokarm. Pyłek. Larwy są drapieżne, polują na larwy owadów ksylofagicznych. Chętnie zasiedlają warstwę podkorową powalonych drzew iglastych, rzadziej liściastych
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczny
  8. Uwagi. Autorem obserwacji jest Grzegorz Hebda
  9. L.lepidopterus w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply