Ips acuminatus – Kornik ostrozębny

Curculionidae – Ryjkowcowate
Przedplecze uderzajaco duże i masywne, ciemnobrązowe; zwykle nieco ciemniejsze od pokryw. Pokrywy z ukośnie ściętymi wierzchołkami – na krawędzi ścięcia trzy ząbki; trzeci ząbek u samicy trójkątnie zaostrzony, u samca rozszerzony, dwuwierzchołkowy, romboildalny. Jasne, odstające włoski na bokach ciała dobrze widoczne.

Warszawa – Las Kabacki 20.03.2019 ♀ Fot. Marek W.Kozłowski

Warszawa – Las Kabacki 20.03.2019 ♀ na korze sosny Fot. Marek W.Kozłowski

  1. Liczebność. Pospolity, zdarzają się masowe pojawy
  2. Biotop. Lasy iglaste i mieszane, parki, ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała 2.2-3.9 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień; rójka w kwietniu, maju i lipcu
  5. Lokalizacja. Mazowieckie
  6. Pokarm. Imagines i larwy żerują pod cienką korą górnych regionów strzały i na gałęziach sosen, znacznie rzadziej modrzewiów i świerków
  7. Podobne. Jeden z sześciu krajowych tzw. „korników właściwych” (Ips spp.). Wszystkie korniki z tego rodzaju zasiedlają drzewa iglaste i budują pod korą galerie „wielożenne” tzn. inicjowane przez pojedyncze samce, które zwabiają do siebie pewną liczbę samic tworząc jedyne w naszej faunie owadów grupy o charakterze haremów. Istotną cechą w odróżnianiu gatunków tego rodzaju jest układ ząbków i guzków na brzegach zagłębienia na końcu pokryw
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek W.Kozłowski który także udzielił wydatnej pomocy przy opisie gatunku
  9. I.acuminatus w bazie BioMap

Warszawa – Las Kabacki 20.03.2019 Żerowisko Fot. Marek W.Kozłowski

Warszawa – Las Kabacki 20.03.2019 Żerowisko Fot. Marek W.Kozłowski


avidal

2 thoughts on “Ips acuminatus – Kornik ostrozębny

  1. Z tymi zębami to raczej odwrotnie: samiec 3 ząbek rozszerzony, dwuwierzchołkowy, romboildalny; samica trójkątnie zaostrzony.

Leave a Reply