Stomaphis quercus – Miodownica nakorka

Aphidina – Mszyce
Znana też jako miodownica szczelinowokorowa lub miodownica dębowo-brzozowa. Ciało owalne, silnie wydłużone, niż u wielu innych mszyc, ciemnobrązowe, lśniące. 3 człon czułków jaśniejszy od pozostałych. Rostrum, oraz umieszczona w nim uderzająco długie zarówno u osobników dorosłych, jak i u larw – zwykle rostrum 2-krotnie dłuższe od reszty ciała, a monstrualna kłujka nawet kilkukrotnie dłuższa od reszty ciała.

Głuchów – nimfa pod łuską kory starego dębu. W różnych stadiach żerowania rostrum może wydłużać się i skracać i być skierowane do przodu, na bok lub do tyłu – jak na zdjęciu Maj 2004 Fot. Marek W.Kozłowski

  1. Liczebność. Najliczniejsza z rodzaju – mimo to niezbyt często obserwowana
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody. Zasiedla szczeliny w korze
  3. Wymiary. Długość ciała 5.3-7 mm – jedna z największych europejskich mszyc
  4. Aktywność. Wiosna – jesień. Formy płciowe od września do listopada
  5. Lokalizacja. Austria, Polska – łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Żeruje głównie na dębach oraz na brzozach, sporadycznie znajdowana na wiązach. Osobniki dorosłe wysysają soki korzystając ze szczelin w  korze – bardzo długa kłujka wydatnie ułatwia wypełnienie tego zadania. Nimfy chętnie korzystają z pomocy robotnic Lasius fuliginosus, które żuwaczkami wydrążają w grubej korze dębów komory ułatwiające dostęp do miękkich tkanek podkorowych drzewa. W zamian zlizują spadź produkowaną przez mszyce. Aby zapobiec migracji kolonii mszyc na inne drzewo, skłonne są do odcinania skrzydeł dojrzałym osobnikom
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju, z których kilka występuje w Polsce, lecz są one bądź rzadsze, bądź rzadziej obserwowane z uwagi na bardziej skryty tryb życia – opanowują klony (S.graffi, S.acerrina) lub wierzby (S.longirostris)
  8. Uwagi. Gatunek ten jest dojony i chroniony przez mrówki z gatunku Lasius fuliginosus, znacznie rzadziej Lasius brunneus
  9. Uwagi 2. Autorzy obserwacji – Marek W.Kozłowski gernotkunz
  10. Więcej o gatunku

Austria – Styria 04.06.2016 Stomaphis sp. Fot. gernotkunz

Austria 24.08.2013 Biała strzałka wskazuje żerująca larwę miodownicy Stomaphis sp.  korzystającej z komory sporządzonej przez robotnie Lasius sp. Fot. gernotkunz


avidal

Leave a Reply