Protaetia speciosissima – Kwietnica okazała

Scarabaeidae – Poświętnikowate
Do niedawna pod nazwą Protaetia aeruginosa. Polskie synonimy to kwietnica owocówka i kwietnica mrowica. Pokrywy i przedplecze bardzo płytko, słabo punktowane, lśniące, zielone; niektóre osobniki mają czerwone przedplecze.

13.06.2010 Fot. Ryszard Orzechowski

13.06.2010 Fot. Ryszard Orzechowski

P speciosissima

Polana Polichno 20.05.2019

P.speciosissima.

Polana Polichno 20.05.2019

Prot speciosissima.

Polana Polichno 20.05.2019

  1. Liczebność. Rzadka. Na Wyżynie Łódzkiej bardzo rzadka. Czerwona Lista kat. VU
  2. Biotop. Lasy ze starymi, dziuplastymi drzewami
  3. Wymiary. Długość ciała 22-28 mm; największa krajowa kwietnica
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Lubuskie, Ponidzie
  6. Pokarm. Pyłek, soki wyciekające z ran na pniach drzew, opadłe owoce. Pędraki żerują w wysoko usytuowanych dziuplach drzew liściastych i żywią się próchnem
  7. Podobne. Inne zielone gatunki z plemienia Cetoniini mają zdecydowanie mocniej punktowane pokrywy i przedplecze
  8. Uwagi. Gatunek chroniony
  9. Uwagi 2. Kwietnicę okazałą w lubuskim obserwował Ryszard Orzechowski
  10. P.speciosissima w bazie BioMap
Prot speciosissima

Polana Polichno 20.05.2019

P.speciosissima

Polana Polichno 20.05.2019

Pro speciosissima

Polana Polichno 20.05.2019

Pr speciosissima

Polana Polichno 20.05.2019

Pr.speciosissima

Polana Polichno 20.05.2019

Krępa 29.04.2014 Szczątki Fot. Ryszard Orzechowski

Krępa 29.04.2014 Szczątki Fot. Ryszard Orzechowski

Leave a Reply