Rhynchium oculatum – Kopułka gąsienicówka

Vespidae – Osowate
Głowa czerwonobrązowa. Scutum brunatne do niemal czarnego; boku tułowia czerwonobrązowe. Pierwszy tergit odwłoka jednolicie pomarańczowobrązowy, pozostałe z rozległymi żółtymi plamami – u podgatunku ibericum żółte plamy są silnie zredukowane, bądź całkowicie zanikłe. Skrzydła wyraźnie, pomarańczowo przyciemnione; na przednim skrzydle rozległa plama wierzchołkowa.

Korfu 29.08.2021 Rhynchium oculaum ssp. hebraeum Fot. Magdalena Jędro

Korfu 29.08.2021 Fot. Magdalena Jędro

Korfu 29.08.2021 Fot. Magdalena Jędro

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje Półwysep Pirenejski, Półwysep Apeniński, Półwysep Bałkański, południową Francję i Bliski Wschód. W Europie 3 podgatunki – hebraeum (Bałkany, Cypr) ibericum (Portugalia, Hiszpania) i lefebvrei (Włochy)
  2. Biotop. Łąki, murawy, skraje lasów, ogrody, winnice, inne ciepłe tereny otwarte. Gniazduje w drewnie
  3. Wymiary. Długość ciała 13-28 mm
  4. Aktywność. Kwiecień/maj – wrzesień; na Bliskim Wschodzie już od marca
  5. Lokalizacja. Grecja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar, pyłek, spadź, soki roślinne. Dla larw samice znoszą do komór lęgowych sparaliżowane gąsienice motyli z rozmaitych rodzin
  7. Podobne. W Europie trudno pomylić ją z jakąkolwiek inna osą
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Magdalena Jędro

Korfu 29.08.2021 Fot. Magdalena Jędro


avidal

Leave a Reply