Apechthis compunctor – Lisznik poczwarkowiec

Ichneumonidae – Gąsienicznikowate
Głowa czarna. Twarz samicy czarna, samca żółta. Tułów czarny; scutum lśniące, bez pasków. Scutellum czarne. Odwłok czarny; pokładełko przy wierzchołku zakrzywione do dołu – cecha diagnostyczna rodzaju. Nogi pomarańczowe – na tylnych goleniach brak jasnych obrączek. Środkowe i tylne biodra wyraźnie, beczułkowato zgrubiałe. Czułki bez jasnych obrączek u obu płci. Skrzydła przezroczyste; zwierciadełko małe, trapezoidalne, o regularnym kształcie.

Chociszewo 29.09.2021 Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 29.09.2021 Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 29.09.2021 Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 29.09.2021 Fot. Lucyna Bugiera

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Lasy i ich skraje, polany, zarośla, łąki, ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała 8-17 mm
  4. Aktywność. Maj – październik
  5. Lokalizacja. Lubuskie, mazowieckie
  6. Pokarm. Larwy są parazytoidami (idiobiontami) poczwarek rozmaitych gatunków motyli z różnych rodzin, najczęściej Lymantria monacha
  7. Podobne. U Apechthis capulifera i Apechthis quadridentata  na tylnej goleni obecna jest kremowa obrączka. Na scutum Apechthis rufata widoczne są złociste paski. Inne gatunki z rodzaju w Polsce nie występują. Nieco podobne są również kłowacze z rodzaju Pimpla – u samic z tego rodzaju wierzchołek pokładełka nie jest zakrzywiony do dołu
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji i identyfikacji – Marek W.Kozłowski Lucyna Bugiera

Warszawa 08.06.2022 Fot. Marek W. Kozłowski

Warszawa 08.06.2022 Fot. Marek W. Kozłowski

Chociszewo 29.09.2021 Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 29.09.2021 Fot. Lucyna Bugiera


avidal

Leave a Reply