Pimpla rufipes – Kłowacz podżegacz

Ichneumonidae – Gąsienicznikowate
Poprzednio pod nazwą Pimpla instigator. Ciało czarne. Uda i golenie jednolicie ubarwione, bardziej pomarańczowe niż czerwone. Biodra i krętarze czarne. Pokładełko czarne, masywne i proste, osiągające połowę długości odwłoka i 0.8-1.0 długości tylnej goleni. Owłosienie ciała ciemne, tylko u formy processioneae owłosienie jasne.

Chociszewo 08.09.2018 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 08.09.2018 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 08.09.2018 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

  1. Liczebność. Pospolity i liczny
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, zarośla, łąki, polany
  3. Wymiary. Długość ciała jest zależna od wielkości żywiciela i waha się w granicach 8.5-24 mm; przeciętnie około 15 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – październik. Zimują przedpoczwarki oraz imagines – lecz wyłącznie samice
  5. Lokalizacja. Lubuskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Imagines odwiedzają kwiaty na których żywią się nektarem oraz pokryte spadzią liście. Larwy są parazytoidami wewnętrznymi gąsienic i poczwarek wielu różnych gatunków motyli – dotychczas znanych jest znacznie ponad 100 żywicieli tego gatunku. Samice porażają również stadia preimaginalne bryzgunów z rodzajów Cimbex i Trichiosoma
  7. Podobne. Gatunki z rodzajów Itoplectis, Pimpla i Apechthis różnią się detalami ubarwienia nóg (m.in. wiele gatunków posiada jasne obrączki na tylnych goleniach). Najbardziej podobny jest Apechthis compunctor – samice różnią się kształtem pokładełka, które jest wyraźnie zakrzywione do dołu w części apikalnej; samce tych dwóch gatunków w zasadzie nie są rozróżnialne na fotografiach terenowych
  8. Uwagi. Autorka obserwacji i identyfikacji – Lucyna Bugiera

avidal

Leave a Reply