Phycita roborella

Pyralidae – Omacnicowate
Skrzydła przednie z charakterystycznym dla gatunku rozmytym wzorem z czarnych, brunatnych, szarych i białych łusek; często z mniej lub bardziej intensywnym czerwonym zabarwieniem. Przy strzępinie rząd czarnych kropek.

Warszawa – Las Kabacki 04.06.2021 Gąsienica Fot. Marek W. Kozłowski

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Lasy, torfowiska, wrzosowiska, łąki, ogrody, parki
  3. Wymiary. Rs 23-30 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Mazowieckie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na liściach dębów, rzadziej innych drzew liściastych – w tym owocowych
  7. Podobne. Imago podobne do niektórych gatunków z rodzaju Acrobasis
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek W.Kozłowski
  9. P. roborella na Lepiforum

avidal

Leave a Reply