Oxycera trilineata – Przyrówka trójpasa

Stratiomyidae – Zmrużkowate
Intensywnie zielona, a rzadziej żółta mucha z czarnymi pionowymi pasami na scutum i czarnymi pionowymi przepaskami na odwłoku. Oczy turkusowozielone z wąską bordową smugą po środku . Scutellum z dwoma kolcami. Kolce te są podobne u obu płci, co wskazuje na funkcje adaptacyjne (być może obronne), które zostały wyselekcjonowane w wyniku działania stricte doboru naturalnego – a nie doboru płciowego.

Beskid Niski 09.07.2010 ♂ Fot. Marek W.Kozłowski

Beskid Niski 09.07.2010 ♀ Fot. Marek W.Kozłowski

  1. Liczebność. Dawniej dość pospolita, obecnie znacznie rzadsza; na Wyżynie Łódzkiej bardzo rzadka
  2. Biotop. Bagna, mokradła, podmokle łąki; toleruje słonawiska
  3. Wymiary. Długość ciała 5-7 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. , Beskidy, łódzkie – Słone Łąki w Pełczyskach (Natura 2000)
  6. Pokarm. Larwy rozwijają się w wodzie, zawsze w miejscach bardzo płytkich; żywią się szczątkami organicznymi
  7. Podobne. Wyjątkowa
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marek W.Kozłowski avidal
Suche Łąki w Pełczyskach 17.06.2015

Suche Łąki w Pełczyskach 17.06.2015 ♀

Suche Łąki w Pełczyskach 17.06.2015

Suche Łąki w Pełczyskach 17.06.2015 ♀

Suche Łąki w Pełczyskach 17.06.2015

Suche Łąki w Pełczyskach 17.06.2015 ♀

Suche Łąki w Pełczyskach 17.06.2015

Suche Łąki w Pełczyskach 17.06.2015 ♀


avidal

Leave a Reply