Neureclipsis bimaculata – Tkanka dwuplama

Polycentropodidae – Przyocznicowate
Skromnie ubarwiony, niewielki chruścik o ciekawych obyczajach w stadiach larwalnych. Jedyny przedstawiciel rodzaju w naszej faunie. Larwa ma do 22 mm – jest smukła i biaława z żółtą głową. Nie buduje klasycznego domu z roślinności wodnej, ale plecie charakterystyczną, lejkowatą sieć o długości do 10 cm z otworem i szerokości do około 4 cm. Lejek wygina się na tylnym końcu i kończy się wąskim dziobkiem. Otwór lejka jest zawsze skierowany przeciwnie do kierunku przepływu wody, dzięki czemu mogą do niego wpływać wszelkiego rodzaju rozproszone cząstki. Larwa przebywa w wygiętej części i żywi się zarówno szczątkami roślinnymi, jak i zwierzęcymi. Dorosły chruścik posiada na przednich skrzydłach dwie białe plamy odznaczające się różną intensywnością. Sieci o mniejszych otworach budowane są w ciekach o szybszym nurcie.

Mazury 04.06.2023 Fot. Marek W. Kozłowski

  1. Status. Rozpowszechniona w całym kraju, niekiedy występujący licznie 
  2. Siedlisko. Rzeki, strugi łączące jeziora, wolniej płynące strumienie
  3. Wymiary. Długość przednich skrzydeł samców 5.6–7.6 mm, samic 7,.5–11.4 mm.
  4. Aktywność. Imagines od czerwca do sierpnia
  5. Lokalizacja. Podlaskie
  6. Pokarm. Dorosłe nie odżywiają się. Larwy lokują się w tylnej, zagiętej części sieci i odżywiają się uwięzłym w niej planktonem
  7. Podobne. Sieci larw bardzo charakterystyczne. Imagines raczej łatwe do rozpoznania
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek W.Kozłowski 

Sieci na wodorostach Mazury 04.06.2023 Fot. Marek W. Kozłowski


Marek W.Kozłowski

Leave a Reply