Pelidnoptera nigripennis

Phaeomyiidae
Ubarwienie ciała brązowe. Głowa przy widoku z boku o trójkątnym kształcie. Oczy czerwonobrązowe, stosunkowo niewielkie. Policzki jasne, wyraźnie wyciągnięte ku dołowi, o długości mniej więcej równej średnicy oka. Czułki pomarańczowe; wici czułków bardzo krótko owłosione. Na przedpleczu podłużne, mało kontrastowe pasy. Scutellum w barwie przedplecza, z dwoma parami długich szczecin . Odwłok cylindryczny. Skrzydła bardzo silnie przyciemnione – ciemnobrązowe do niemal czarnych wzdłuż żyłek kostalnych; krawędzie żyłki R1 pozbawione szczecinek.

Pel.nigripenis

Polana Polichno 19.05.2019

P.nigripennis

Polana Polichno 19.05.2019

Las wiączyński 14.05.2017

  1. Liczebność. Nierzadka; lokalnie liczna (min. Polana Polichno, Ojcowski PN)
  2. Biotop. Wilgotne lasy i zarośla, polany
  3. Wymiary. Długość ciała 5.8-11 mm. Rs 5.4-7.8 mm
  4. Aktywność. Od końca kwietnia do początku lipca, zwykle jednak od drugiej połowy maja do końca czerwca
  5. Lokalizacja. Ponidzie, łódzkie – las pod Łodzią. Prawdopodobnie gatunek nowy dla Wyżyny Łódzkiej – podobnie jak pozostałe dwa krajowe gatunki preferuje tereny górskie i podgórskie
  6. Pokarm. Larwy są parazytoidami krocionogów z rodzaju Ommatoiulus, a być może także innych dwuparców Diplopoda
  7. Podobne. Rzadsza Pelidnoptera fuscipennis i jeszcze rzadziej znajdowana Pelidnoptera leptiformis (znana z gór i z Pomorza) są przeciętnie wyraźnie mniejsze ( długość ciała nie przekracza 7.5 mm ) i jaśniej, pomarańczowobrązowo ubarwione – ich oczy są relatywnie większe, a policzki krótsze, równe połowie średnicy oka. Dodatkowo żyłka R1 na połowie długości jest wyraźnie oszczeciniona (w części apikalnej, wskazane ujęcie od góry). Smętkowate z rodziny Sciomyzidae można odróżnić na pierwszy rzut oka po jaśniejszych skrzydłach
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal

Polana Polichno 27.05.2020 In copula


avidal

Leave a Reply