Glocianus punctiger – Chowacz mniszkowiec

Curculionidae – Ryjkowcowate
Ryjek zakrzywiony do dołu, u samicy długości głowy i przedplecza łącznie, u samca długości samego przedplecza. Ubarwienie ciała brunatne. Przedplecze przy podstawie szerokie, początkowo jeszcze rozszerzające się ku przodowi ciała, potem silnie zwężające się. Pokrywy od połowy długości relatywnie silnie opadają ku tyłowi. Przy podstawie przedplecza, na szwie pokryw widoczna prostokątna plamka z białych łusek. Spód ciała pokryty jasnymi łuskami.

Warszawa – Rembertów 29.05.2021 Fot. Paweł Głowacki

Warszawa – Rembertów 29.05.2021 Fot. Paweł Głowacki

Łódź – BRUS 10.10.2020

Łódź – BRUS 06.06.2020

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, zarośla, łąki, murawy, tereny ruderalne, przydroża, brzegi zbiorników wodnych
  3. Wymiary. Długość ciała 2.2-3.2 mm
  4. Aktywność. Marzec – październik. Zimuje imago, lub wyrośnięta larwa
  5. Lokalizacja. Łódzkie mazowieckie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Imagines i larwy żerują na mniszku pospolitym
  7. Podobne. Przede wszystkim Glocianus marginatus (pokrywy łagodnie opadają ku tyłowi). W mniejszym stopniu chowacz makówkowiec Neoglocianus maculaalba o wyraźnie dłuższych nogach
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Paweł Głowacki avidal
  9. G.punctiger w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply