Meloe cavensis – Oleica mozaikowa

Meloidae – Majkowate
Jeden dwóch znanych przedstawicieli podrodzaju Lampromeloe (drugim jest rozpowszechniona w naszym kraju oleica pstra Meloe variegatus). Chrząszcze tego podrodzaju wyróżniają się budową czułków. U obu płci człony 5-7 u nie są szersze od pozostałych – w przeciwieństwie do większości innych oleic nie istnieje dymorfizm płciowy w budowie czułków. W związku z tym zaloty samców nie obejmują oplecenia czułków samicy przez czułki samca. Ciało czarne z metalicznym, purpurowozielonym połyskiem ba głowie i przedpleczu. Odwłok czarny z rozległymi, barwnymi, zwykle purpurowozielonymi plamami na środku tergitów (niedostrzegalne na załączonej fotografii). Pokrywy z wyraźną rzeźbą – guzki o nieregularnym kształcie szeroko rozlane, tworzą specyficzną mozaikę. Odwłok samicy w znacznej mierze nieokryty przez pokrywy; odwłok samca widoczny spod pokryw tylko w części wierzchołkowej. Nielotna.

Izrael 07.02.2018 ♀ Fot. Marek W.Kozłowski

  1. Zasięg. Południowa Europa, północna Afryka, Bliski Wschód aż po Iran. Nierzadka
  2. Biotop. Suche regiony basenu Morza Śródziemnego, sięgając po Turcję, Irak i Iran
  3. Wymiary. Długość ciała do 20 mm; samice wyraźnie większe od samców
  4. Aktywność. Październik – maj
  5. Lokalizacja. Izrael. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Soczyste części roślin. Larwy żywią się pyłkiem i nektarem zgromadzonym przez dzikie pszczoły, do gniazd których dostają się jako pasażerowie „na gapę”, uczepiwszy się wcześniej odwiedzającej kwiaty samicy. Larwy pierwszego stadium pobierają hemolimfę z ciała pszczół, do których się przyczepią. Trójpazurkowce z tego podrodzaju są mocniej zbudowane niż u innych oleic, dorastają do 3 mm. Mają spiczaste zakończenia głowy, zaopatrzone w długie i mocne kolce skierowane do przodu, które ranią  odwłok forezyjnych pszczół i powodują wyciek hemolimfy którą żywią się larwy. Większe obłożenie pszczół trójpazurkowcami (kilka sztuk) może doprowadzić pszczoły (także pszczoły miodne) do śmierci
  7. Podobne. Charakterystyczna dzięki unikatowemu rzeźbieniu pokryw: guzki poryw szeroko rozlane
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek W.Kozłowski
  9. * – proponowana nazwa gatunkowa

Izrael 07.02.2018 Trójpazurkowce oczekujące na pszczeli transport Fot. Marek W.Kozłowski


Marek W.Kozłowski avidal

Leave a Reply