Sminthurus viridis – Podskoczek zielony

Collembola – Skoczogonki
Należy do rodziny Sminthuridae. Ciało kuliste, zwykle jasnozielone lub żółto-zielone; wyróżnia się kilka odmian barwnych.

Łuków 15.08.2010 Fot. Ricosz

  1. Status. Pospolity i liczny
  2. Siedlisko. Lasy, ogrody, parki, zarośla
  3. Wymiary. Długość ciała 2-3 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni
  5. Lokalizacja. Lubelskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Gatunek fitofagiczny, zeskrobuje blaszki liściowe
  7. Podobne. Inne gatunki z  rodzaju różnią się ubarwieniem i długością wyrostków kuprowych
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Ricosz

Łuków 21.10.2008 Fot. Ricosz


avidal

Leave a Reply