Pterostichus pilosus – Szykoń owłosiony

Carabidae – Biegaczowate
Głowa, przedplecze i pokrywy intensywnie lśniące, metalicznie wiśniowobordowe z zielonym połyskiem. Jeden z najefektowniej ubarwionych krajowych biegaczowatych. Przedplecze z podłużną bruzdą po środku i z wgnieceniami przy tylnej krawędzi. Pokrywy wyraźnie rzeźbione i dołkowane – liczba dołków waha się od 8 do 46. Jeden z najpiękniejszych europejskich biegaczowatych.

Babia Góra 06.07.2014Fot. Marek R.Swadzba

Babia Góra 15.07.2020 Fot. Marek R.Swadzba

Babia Góra 15.07.2020 Fot. Marek R.Swadzba

P.pilosus

Bieszczady 2018 Fot. Rafał Celadyn

  1. Liczebność. Zasięg ograniczony do terenów górskich, gdzie bywa bardzo liczny
  2. Biotop. Zasiedla górskie lasy, łąki, hale i połoniny
  3. Wymiary. Długość ciała 13-19 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Bieszczady, Beskidy
  6. Pokarm. Drapieżny – poluje na rozmaite bezkręgowce
  7. Podobne. Przede wszystkim Pterostichus foveolatus, który różni się m.in. liczbą dołków na pokrywach (6-22), czy rzeźbą pokryw; jest też przeciętnie mniejszy (11-15.5 mm)
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marek R.Swadzba Marek W.Kozłowski Rafał Celadyn
  9. P.pilosus w bazie BioMap

Bieszczady – lipiec 2013 Fot. Marek W. Kozłowski


Rodzaj Pterostichus


avidal

2 thoughts on “Pterostichus pilosus – Szykoń owłosiony

Leave a Reply