Pterostichus pilosus – Szykoń owłosiony

Carabidae – Biegaczowate
Głowa, przedplecze i pokrywy intensywnie lśniące, metalicznie wiśniowobordowe z zielonym połyskiem. Jeden z najefektowniej ubarwionych krajowych biegaczowatych. Przedplecze  z podłużną bruzdą po środku i z wgnieceniami przy tylnej krawędzi. Pokrywy wyraźnie rzeźbione i dołkowane – liczba dołków waha się od 8 do 46.

P.pilosus

Bieszczady 2018 Fot. Rafał Celadyn

  1. Liczebność. Zasięg ograniczony do terenów górskich, gdzie bywa bardzo liczny
  2. Biotop. Zasiedla górskie lasy, hale i połoniny
  3. Wymiary. Długość ciała 13-19 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Bieszczady. Na Wyżynie Łódzkiej oczywiście nie występuje
  6. Pokarm. Drapieżny – poluje na rozmaite bezkręgowce
  7. Podobne. Przede wszystkim Pterostichus foveolatus, który różni się min. liczbą dołków na pokrywach ( 6-22 ), czy rzeźbą pokryw; jest też przeciętnie mniejszy ( 11-15.5 mm )
  8. Uwagi. Autorem obserwacji jest Rafał Celadyn
  9. P.pilosus w bazie BioMap

Leave a Reply