Tephrochlamys flavipes

Heleomyzidae – Błotniszkowate
Głowa okrągła. Oczy duże, brązowoczerwone. Policzki białe. Na szczycie głowy, między oczami, pomarańczowa plama. Scutum szare. Przed szwem tułowiowym brak szczecinek dc (dorsocentral); za szwem tułowiowym 3 pary szczecinek dc. Wszystkie szczecinki dc mniej więcej tej samej długości; pierwsza para szczecinek dc położona jest bliżej drugiej pary szczecinek dc, niż szwu tułowiowego. Odwłok żółtopomarańczowy.

Chociszewo 03.04.2022 Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 02.04.2022 Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 02.04.2022 Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 02.04.2022 Fot. Lucyna Bugiera

Warszawa 21.11.2021 Fot. Marek W. Kozłowski

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Łąki, polany, skraje lasów, parki, ogrody, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała 5-6.5 mm
  4. Aktywność. Marzec – listopad, jednak najłatwiejsza do zaobserwowania i najliczniejsza wczesną wiosną (koniec marca- początek maja)
  5. Lokalizacja. Mazowieckie, lubuskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Pokarm płynny. Larwy saprofagiczne
  7. Podobne. Liczne inne błotniszkowate, np. z rodzajów Gymnomus i Eccoptomera, zwykle posiadają szczecinki dc także przed szwem tułowiowym. Zaś w obrębie rodzaju Tephrochlamys tarsalis różni się ciemniejszymi, szarawymi policzkami (fragment policzków poniżej oczu), a u Tephrochlamys rufiventris pierwsza para szczecinek dc położona jest bliżej szwu tułowiowego, niż drugiej pary szczecinek dc. Natomiast u Tephrochlamys laeta pierwsza para szczecinek dc jest zauważalnie krótsza od pozostałych szczecinek dc
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marek W.Kozłowski Lucyna Bugiera
  9. Uwagi 2. Identyfikacja dr Andrzej Woźnica

Chociszewo 02.04.2022 Fot. Lucyna Bugiera


avidal

Leave a Reply