Heleomyzidae – Błotniszkowate

Małe, lub średniej wielkości muchówki o stonowanym ubarwieniu; przeważają odcienie żółci, szarości i brązu. Na policzkach zawsze znajdują się szczecinki, a zwykle przyciemnione skrzydła mają oszczecinione krawędzie. Częste w lasach, ale też na terenach ruderalnych. Larwy mycetofagiczne (głównie rodzaj Suillia), saprofagiczne i koprofagiczne (znajdowane w norach gryzoni, ptasich gniazdach, toaletach, ekskrementach zwierzęcych), oraz fitofagiczne (Suillia lurida i dwa inne gatunki z tej samej grupy gatunkowej rozwijają się w cebulkach i łodygach cebuli oraz czosnku)
W Polsce około 80 gatunków.

Gymnomus caesius
Heleomyza captiosa
Schroederella iners
 Suillia affinis
Suillia bicolor
Widzew 20.10.2014 Suillia spp.
Sine Wiry 26..05.2013 Suillia ustulata
Widzew 25.03.2015 Tephrochlamys rufiventris
 Trixoscelis marginella
Trixoscelis obscurella

Leave a Reply