Heleomyzidae – Błotniszkowate

Małe, lub średniej wielkości muchówki o stonowanym ubarwieniu; przeważają odcienie żółci, szarości i brązu. Na policzkach zawsze znajdują się szczecinki, a zwykle przyciemnione skrzydła mają oszczecinione krawędzie. Częste w lasach, ale też na terenach ruderalnych. Larwy mycetofagiczne (głównie rodzaj Suillia), saprofagiczne i koprofagiczne (znajdowane w norach gryzoni, ptasich gniazdach, toaletach, ekskrementach zwierzęcych), oraz fitofagiczne (Suillia lurida i dwa inne gatunki z tej samej grupy gatunkowej rozwijają się w cebulkach i łodygach cebuli oraz czosnku)
W Polsce około 80 gatunków.

Leave a Reply