Schroederella iners

Heleomyzidae – Błotniszkowate
Ubarwienie ciała brązowe, łącznie z nogami i biodrami. Głowa wklęsła w dolnej części. Oczy u obu płci rozdzielone szerokim czołem. Na przedpleczu przed szwem tułowiowym tylko jedna para szczecinek dc (dorsocentral setae). Na zewnętrznej krawędzi tylnego uda u obu płci 3 lub 4 szczecinki apikalne (wierzchołkowe). Tylne udo samca z dwoma rzędami kolcowatych szczecinek na wewnętrznej krawędzi. Wici czułków brązowe, relatywnie długie – dłuższe niż u większości innych błotniszkowatych. Skrzydła przezroczyste o przednich krawędziach pokrytych krótkimi kolcami.

S iners

Kraków 31.11.2019 Fot. Maksymilian Syratt

S iners.

Kraków 31.11.2019 Fot. Maksymilian Syratt

  1. Status. W całej Europie rzadka i nieliczna
  2. Siedlisko. Lasy, zarośla, parki, ogrody, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała 4-8 mm
  4. Aktywność. Od pierwszych cieplejszych dni w roku (niekiedy już w styczniu) aż do późnej jesieni
  5. Lokalizacja. Małopolskie
  6. Pokarm. Pyłek. Larwy mykofagiczne
  7. Podobne. Przede wszystkim inne gatunki z rodzaju – zwłaszcza identyfikacja samic nie należy do łatwych; żaden z nich jednak nie występuje w Polsce (stan na 2020 rok)
  8. Uwagi. Identyfikacja dr Andrzej Woźnica
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – Maks Syratt

avidal

Leave a Reply