Suillia ustulata

Heleomyzidae – Błotniszkowate
Ciało brunatno-pomarańczowe. Głowa z mocnymi szczecinkami. Na twarzy dwie wibryssy na każdym z policzków – ważna cecha diagnostyczna gatunku. Scutellum z nieco wydłużonym wierzchołkiem, w części bazalnej nagie. Skrzydła przyciemnione, ze szczecinkami wzdłuż zewnętrznych krawędzi.

Sine Wiry 26..05.2013

Sine Wiry 26..05.2013

Sine Wiry 26..05.2013

Sine Wiry 26..05.2013

  1. Status. Rozpowszechniona szeroko, lecz niezbyt liczna
  2. Siedlisko. Lasy, parki; preferuje tereny wilgotne
  3. Wymiary. Długość ciała 6.5-9 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – ?
  5. Lokalizacja. Występuje sporadycznie w lasach Wyżyny Łódzkiej, ale ja sfotografowałem ją w Bieszczadach
  6. Pokarm. Larwy mycetofagiczne, zasiedlają owocniki grzybów
  7. Podobne. Pozostałe gatunki z rodzaju, które różnią się kształtem i owłosieniem scutellum lub mają tylko jedną wibryssę na policzku
  8. Uwagi. Oznaczenie dr Andrzej Woźnica, najlepszy polski specjalista od rodziny błotniszkowatych
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – avidal

avidal

Leave a Reply