Heleomyza captiosa – Błotniszka ptasznica

Heleomyzidae – Błotniszkowate
Oczy u obu płci rozdzielone czołem. Scutum i scutellum stalowoszare, lub szarobrązowe. Odwłok czerwonopomarańczowy, lub żółtawy; tylne krawędzie tergitów z wąskim, ciemnym podkreśleniem. Uda i golenie pomarańczowe, lub żółtopomarańczowe; na przednich udach długie szczeciny. Skrzydła przezroczyste z krótkimi szczecinkami wzdłuż krawędzi kostalnej.

Heleomyza cf. captiosa Kraków 21.03.2020 ♀ Fot. Maksymilian Syratt

Kraków 21.03.2020 ♀ Fot. Maksymilian Syratt

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Lasy, zarośla, parki, ogrody, polany. Półsynantrop, spotykany w miejscach hodowli ptaków i ssaków.
  3. Wymiary. Długość ciała 5-7 mm
  4. Aktywność. Luty – październik
  5. Lokalizacja. Małopolskie
  6. Pokarm. Pokarm płynny. Larwy saprofagiczne
  7. Podobne. Pozostałe gatunki z rodzaju (w Polsce jeszcze 3), zwłaszcza Heleomyza serrata, która nie jest jednak synantropijna; w celu pewnej identyfikacji konieczna analiza budowy genitaliów
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Maks Syratt
  9. Uwagi 2. Rozpoznanie oraz informacje o biotopie Andrzej Woźnica
kkk

Gonostyli samca w kształcie przypominającym kij do hokeja – cecha charakterystyczna gatunku. Fot. Maksymilian Syratt


avidal

Leave a Reply