Tenthredopsis nassata – Plesznica większa

Tenthredinidae – Pilarzowate
Żółtopomarańczowa rośliniarka. U samicy głowa żółta z trzema czarnymi plamkami między oczami, u samca raczej biała z czarnym polem na wierzchołku, między oczami. Scutum żółtopomarańczowe u samicy, zwykle ciemniejsze u samca. Tylne stopy czarne, żółte, lub białe. Skrzydła z wyraźnym użyłkowaniem, pterostigma duża, dwukolorowa. Rzadko pojawiają się niemal całkowicie czarne formy (tylko scutellum pozostaje jasne).

Modlica 23.06.2012 Samica

Modlica 23.06.2012 ♀

Warszawa 29.05.2022 ♀ Fot. prof. Marek W.Kozłowski

Modlica 23.06.2012

Modlica 23.06.2012 ♀

Modlica 23.06.2012 Samica

Modlica 23.06.2012 ♀

Widzew 08.06.2011

Łódź – Widzew 08.06.2011 ♀

  1. Status. Pospolita
  2. Siedlisko. Przede wszystkim łąki; również skraje lasów, polany, brzegi zbiorników wodnych
  3. Wymiary. Długość ciała 8-11 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, mazowieckie
  6. Pokarm. Pyłek i nektar oraz drobne owady. Larwy żerują na trawach; chętnie na kupkówce pospolitej
  7. Podobne. Wiele innych rośliniarek. Samica bardzo podobna do formy barwnej concolor plesznicy Tenthredopsis litterata
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Teresa Stolarczyk Marek W.Kozłowski avidal
Tenthredopsis larva

Tenthredopsis sp. – larwa Fot. Teresa Stolarczyk


Rodzaj Tenthredopsis - Plesznica


avidal

Leave a Reply