Trogulus tricarinatus s.l. – Podłaz

Trogulidae
Ciało owalne, wydłużone i mocno spłaszczone. Całe ciało, z wyjątkiem szczękoczułków, nogogłaszczków oraz segmentów stóp jest gęsto pokryte brodawkami wydzielniczymi i oblepione cząstkami gleby. Odnóża krótkie i masywne.

trog (1)

Kraków 05.04.2020 Samica formy partenogenetycznej Fot. Maksymilian Syratt

trogul (1)

Kraków 05.04.2020 Samica formy partenogenetycznej Fot. Maksymilian Syratt

Łuków 11.06.2019 Fot. Ricosz

Łuków 08.06.2019 Fot. Ricosz

  1. Liczebność. W Polsce występują dwie formy: partenogenetyczna i rozmnażająca się biseksualnie. Pierwsza z nich jest nierzadka, miejscami pospolita, jednak samce stwierdzono tylko na kilku stanowiskach
  2. Biotop. Głównie darń terenów otwartych oraz ściółka w lasach i zaroślach liściastych lub mieszanych. Rzadziej w parkach i na cmentarzach czy na stanowiskach ruderalnych
  3. Wymiary. Samica 5.5-6.5 mm. Samiec 5.5-5.9 mm (bez odnóży)
  4. Aktywność. Wszystkie stadia rozwojowe można spotkać przez cały rok
  5. Lokalizacja. Małopolskie, lubelskie. Forma partenogenetyczna spotykana niemal w całym kraju. Samce odnaleziono jedynie w Sudetach i na ich pogórzach
  6. Pokarm. Głownie ślimaki, rzadziej wazonkowce, martwe owady, stadia młodociane pareczników i krocionogów
  7. Podobne. Inne krajowe gatunki z rodzaju, których oznaczenie wymaga analizy długości segmentów stóp i ud. Wskazana pomoc specjalisty
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Maks Syratt Ricosz
  9. Uwagi 2. Identyfikacja Robert Rozwałka

Maks Syratt

Leave a Reply