Trogulidae

Kosarze o wydłużonym, mocno spłaczonym i oblepionym glebą ciele. Nogi krótkie i masywne. Jedna z nielicznych rodzin kosarzy, u których nie występuje zjawisko autotomii (odrzucania odnóży w razie zagrożenia).
W Polsce 4 gatunki z jednego rodzaju.
Przy opisach gatunków korzystałem z monografii Roberta Rozwałki zatytułowanej Kosarze (Opiliones) Polski.

Trogulus tricarinatus s.l.

Leave a Reply