Ochlerotatus caspius – Doskwier łąkowy

Culicidae – Komarowate
Poprzednio w rodzaju Aedes. Czułki samicy nitkowate, czułki samca pierzaste. Tarcza śródplecza pokryta rdzawobrunatnymi lub złotymi włoskami, z zazwyczaj dwoma smugami z białych łusek. Pleury śródtułowia z białawymi łuskami. Na odwłoku jasne pasy, szczególnie dobrze zaznaczone u samicy; odwłok znacznie masywniejszy u samicy. Uda i golenie z jasnymi łuskami, na stopach jasne obrączki. Gatunek znany ze zmienności intensywności zabarwienia; osobniki występujące na terenach słonawych zwykle znacznie jaśniejsze.

Warszawa 20.07.2009 ♀ Fot. Dorota R.

  1. Liczebność. Przypuszczalnie nierzadki. Często plagowy
  2. Biotop. Najcześciej okolice zasolonych zbiorników wodnych, ale do odnalezienia również na łąkach i w pobliżu ścieków, zalatuje do mieszkań
  3. Wymiary. Długość ciała 4.5-5 mm
  4. Aktywność. Gatunek letni, wielopokoleniowy. Zimuje jajo
  5. Lokalizacja. Mazowieckie
  6. Pokarm. Samice żywią się krwią kręgowców; chętnie kłują ludzi. Samce żywią się nektarem i spadzią. Larwy wychwytują przy pomocy włosków na głowie cząstki organiczne unoszące się w wodzie; rozwijają się w różnych zbiornikach okresowych i stałych o gliniastym dnie i z małą ilością roślinności, często w silnie zasolonej wodzie
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju, zwłaszcza Ochlerotatus dorsalis
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Dorota R. Marek W.Kozłowski
  9. Uwagi 2. Identyfikacja osobnika z 2009 roku Tony Irwin

Warszawa – Rezerwat Skarpa Ursynowska 30.05.2011 Fot. Marek W.Kozłowski


Maks Syratt

Leave a Reply