Culicidae – Komarowate

Smukłe, delikatne muchówki o cienkich nogach. Głowa mała, zaokrąglona. Aparat gębowy ssąco-kłujący. Skrzydła długie i wąskie. Czułki samic nitkowate, samców pierzaste. Samice hematofagiczne, samce żywią się sokami roślinnymi, nektarem i spadzią. Larwy saprofagiczne, rzadziej drapieżne; prowadzą wodny tryb życia.
W Polsce co najmniej 47 gatunków. 12 z nich zalicza się do gatunków agresywnych, chętnie kłujących ludzi i/lub zwierzęta hodowlane: Aedes vexans, Aedes cinereus, Anopheles messae, Anopheles atroparvus, Coquillettidia richiardii, Culiseta annulata, Culex pipiens, Ochlerotatus communis, Ochlerotatus punctor, Ochlerotatus cantans, Ochlerotatus sticticus i Ochlerotatus cataphylla.

Zobacz też:
Aedes albopictus – Komar tygrysi

Leave a Reply