Culex pipiens – Komar brzęczący i gatunki bliźniacze

Culicidae – Komarowate
Zwany też komarem pospolity, lub komarem niemalarycznym. Brązowy komar o przezroczystych skrzydłach. Na tułowiu jasne przepaski; odwłok samicy zaokrąglony na końcu. Stopy bez wyraźnych obrączek. Czułki samca pierzaste, samicy nitkowate. Głaszczki wargowe krótsze od kłujki. Gatunki z rodzaju Culex są trudne do odróżnienia, decydujące są detale takie jak oszczecinienie i proporcje ciała

Łódź Źródłowa 24.08.2014 Samiec

Łódź – Źródłowa 24.08.2014 ♂

Łódź Źródłowa 24.08.2014 Samiec

Łódź – Źródłowa 24.08.2014 ♂

Culex

Łódź – Dolina Olechówki 24.07.2017 ♂

  1. Liczebność. Bardzo pospolity
  2. Biotop. Lasy, mokradła, łąki, a także tereny ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała 4-6 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni; niekiedy nawet zimą – zwłaszcza w budynkach. Zimują samice w osłoniętych od wiatru, zacisznych miejscach
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Samice żywią się krwią kręgowców; chętnie ptaków, rzadziej ludzi  – jest to zależne od rasy. Samce żywią się nektarem i spadzią. Larwy wychwytują przy pomocy włosków na głowie cząstki organiczne unoszące się w wodzie
  7. Podobne. Doskwiery z rodzaju Ochlerotatus mają obrączki na stopach, a samice zaostrzony koniec odwłoka. Widliszki Anopheles różnią się wyraźnie dłuższymi głaszczkami wargowymi, tak długimi jak kłujka
  8. Uwagi. Skoro samice kłują także ludzi, zastanawia fakt, dlaczego nie przenoszą przynajmniej niektórych groźnych patogenów, np. wirusa hiv. Odpowiedź jest prozaiczna – komary na nasze szczęście trawią wirusy

avidal

Leave a Reply