Culex pipiens – Komar brzęczący i gatunki bliźniacze

Culicidae – Komarowate
Zwany też komarem pospolity lub komarem niemalarycznym. Brązowy komar o przezroczystych skrzydłach. Na tułowiu jasne przepaski; odwłok samicy zaokrąglony na końcu. Stopy bez wyraźnych obrączek. Czułki samca pierzaste, samicy nitkowate. Głaszczki wargowe krótsze od kłujki. Gatunki z rodzaju Culex są trudne do odróżnienia, decydujące są detale takie jak oszczecenie i proporcje ciała.

Warszawa 28.07.2019 ♀ Fot. Marek W.Kozłowski

Warszawa 28.07.2019 ♂ Fot. Marek W.Kozłowski

Łódź Źródłowa 24.08.2014 Samiec

Łódź – Źródłowa 24.08.2014 ♂

Łódź Źródłowa 24.08.2014 Samiec

Łódź – Źródłowa 24.08.2014 ♂

Culex

Łódź – Dolina Olechówki 24.07.2017 ♂

  1. Status. Pospolity i bardzo liczny w całym kraju
  2. Siedlisko. Lasy, mokradła, łąki, a także tereny ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała 4-6 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni; niekiedy nawet zimą – zwłaszcza w budynkach. Zimują samice w osłoniętych od wiatru, zacisznych miejscach
  5. Lokalizacja. Łódzkie, mazowieckie
  6. Pokarm. Samice żywią się krwią kręgowców; chętnie ptaków, rzadziej ludzi  – jest to zależne od rasy. Samce żywią się nektarem i spadzią. Larwy wychwytują przy pomocy włosków na głowie cząstki organiczne unoszące się w wodzie
  7. Podobne. Doskwiery z rodzaju Ochlerotatus mają obrączki na stopach, a samice zaostrzony koniec odwłoka. Widliszki Anopheles różnią się wyraźnie dłuższymi głaszczkami wargowymi, tak długimi jak kłujka
  8. Uwagi. Skoro samice kłują także ludzi, zastanawia fakt, dlaczego nie przenoszą przynajmniej niektórych groźnych patogenów, np. wirusa hiv. Odpowiedź jest prozaiczna – komary na nasze szczęście trawią wirusy
  9. Uwagi 2. Autorzy obserwacji – Marek W.Kozłowski avidal

Warszawa 18.11.2021 ♀ Fot. Marek W.Kozłowski

Warszawa 12.10.2019 Culex sp. – portret Fot. Marek W.Kozłowski

Warszawa 2019 ♀ składająca jaja Fot. Marek W.Kozłowski

Warszawa 2019 Wylęgające się larwy Fot. Marek W.Kozłowski

Warszawa – lipiec 2019 Poczwarki Fot. Marek W.Kozłowski

Warszawa 2019 ♀ po wypoczwarczeniu Fot. Marek W.Kozłowski

Warszawa 2019 ♀ Fot. Marek W.Kozłowski


avidal

Leave a Reply