Ochlerotatus cantans – Doskwier leśny

Culicidae – Komarowate
Poprzednio w rodzaju Aedes. Czułki samicy nitkowate, czułki samca pierzaste. Ciało smukłe, szaro-brunatne. Na odwłoku jasne pasy, szczególnie dobrze zaznaczone u samicy; odwłok znacznie masywniejszy u samicy. Uda i golenie jednobarwne, na stopach jasne obrączki.

o.cantans

Łódź – Lublinek 02.05.2018 ♂

O.cantans

Łódź – BRUS 21.05.2018 ♀

  1. Status. Pospolity i bardzo liczny w całym kraju; regularnie zdarzają się masowe pojawy – rok 2019 był chyba pod tym względem rekordowy
  2. Biotop. Gatunek typowo leśno-zaroślowy i wilgociolubny, bardzo wrażliwy na wysychanie. Nie zalatuje do mieszkań
  3. Wymiary. Długość ciała 6-9 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do końca lata – tylko jedno pokolenie w sezonie. Zimuje jajo
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Samice żywią się krwią kręgowców; chętnie kłują ludzi. Samce żywią się sokami roślinnymi, nektarem i spadzią. Larwy wychwytują przy pomocy włosków na głowie cząstki organiczne unoszące się w wodzie; rozwijają się w kałużach i innych niewielkich siedliskach wodnych – często obficie pokrytych materiałem roślinnym; np. opadłymi liśćmi
  7. Podobne. Liczne inne gatunki z rodzaju, zwłaszcza z grupy gatunkowej cantans – pewność identyfikacji daje analiza budowy genitaliów. Gatunki z innych rodzajów można odróżnić między innymi po ubarwieniu nóg (np. pozbawione obrączek stopy u Culex pipiens)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
Ochlerotatus

Łódź – BRUS 22.06.2019 ♀ Wg moich doświadczeń to właśnie samice doskwierów są najbardziej napastliwe podczas leśnych spacerów

Ochlerotatus

Łódź – BRUS 22.06.2019 ♀ Ochlerotatus sp.

Ochlerotatus species

Łódź – BRUS 22.06.2019 ♀

Ochlerotatus female

Łódź – BRUS 22.06.2019 ♀

ochlerotatus

Łódź – Lublinek 02.05.2018 ♂


avidal

Leave a Reply