Aedes vexans – Doskwier pastwiskowy

Culicidae – Komarowate
Ciało smukłe, delikatne. Głowa wyposażona w długą, z wierzchu brunatno-czarną kłujkę. Nadustek czarny. Przednie krawędzie tergitów z jasnymi plamami, silnie przewężonymi po środku. Spód odwłoka jasny. Nogi długie i cienkie; poszczególne człony stóp z jasnymi obrączkami nasadowymi o długości jednej trzeciej członu, na którym się znajdują.

Otwock 07.10.2020 ♀ Fot. Marek W.Kozłowski

Tczew 07.07.2013 Fot. Alek Brzozowski

  1. Status. Pospolity, liczny. Zdarzają się masowe pojawy
  2. Siedlisko. Mokradła, rozlewiska, wilgotne łąki i lasy, doliny rzeczne, pola, pastwiska
  3. Wymiary. Długość ciała 5-6 mm. Rs do 8 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień; kilka pokoleń w sezonie. Zimuje jajo
  5. Lokalizacja. Pomorskie, mazowieckie
  6. Pokarm. Samice żywią się krwią kręgowców – w tym ludzi, oraz nektarem. Samce żywią się nektarem i spadzią. Larwy wychwytują przy pomocy włosków na głowie cząstki organiczne unoszące się w wodzie
  7. Podobne. Liczne inne komary – identyfikacja obarczona dużym marginesem błędu
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji i identyfikacji – Alek Brzozowski Marek W.Kozłowski

Maks Syratt

Leave a Reply