Culiseta annulata

Culicidae – Komarowate
Ciało relatywnie masywne, brunatne lub brunatnoczarne. Tępo zakończony odwłok z wąskimi, jasnymi przepaskami na tergitach. Nogi srebrzyściebiało prążkowane. Czułki samicy nitkowate, samca pierzaste. Głaszczki samca silnie wydłużone. na każdym skrzydle trzy ciemne plamki.

Chociszewo 27.10.2020 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Lasy, mokradła, łąki, a także tereny ruderalne i osiedla. Gatunek semisynantropijny
  3. Wymiary. Długość ciała 7-10 mm (nie licząc 3-milimetrowej kłujki); zalicza się do dużych reprezentantów rodziny
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni; niekiedy nawet zimą – zwłaszcza w budynkach. Zimują samice w osłoniętych od wiatru, zacisznych miejscach
  5. Lokalizacja. Lubuskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Samice żywią się krwią kręgowców; chętnie ludzi. Samce żywią się nektarem i spadzią. Larwy wychwytują przy pomocy włosków na głowie cząstki organiczne unoszące się w wodzie
  7. Podobne. Inne komary o prążkowanych nogach są mniejsze; zwykle nie mają tez plam na skrzydłach
  8. Uwagi. Autorka obserwacji i identyfikacji – Lucyna Bugiera
  9. C.annulata u Mateusza Sowińskiego

avidal

Leave a Reply