Tapeinotus sellatus – Nochalnik tojeściak

Curculionidae – Ryjkowcowate
Ryjek masywny, cylindryczny. Nasada czułków tuż przed środkiem ryjka. Pokrywy jasne z szeroką czarną przepaską.

Jodły Łaskie 06.05.2014

Jodły Łaskie 06.05.2014

Jodły Łaskie 06.05.2014

Jodły Łaskie 06.05.2014

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Preferuje tereny wilgotne, w tym brzegi wód, torfowiska i zarośla
  3. Wymiary. Długość ciała 3-4.7 mm
  4. Aktywność. Maj – październik. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Larwy żerują w tojeściach ( łodygi i korzenie )
  7. Podobne. U Sibinia phalerata zamiast przepaski na pokrywach pojawia się owalna plama
  8. T.sellatus w bazie BioMap
T.sellatus

Łódź Fot. Marek Wyszomirski

Dodaj komentarz