Tapeinotus sellatus – Nochalnik tojeściak

Curculionidae – Ryjkowcowate
Ryjek masywny, cylindryczny, lekko zakrzywiony do dołu. Nasada czułków tuż przed środkiem ryjka. Pokrywy jasne z szeroką czarną przepaską.

Las wiączyński 01.06.2020

Las wiączyński 01.06.2020

Jodły Łaskie 06.05.2014

Jodły Łaskie 06.05.2014

Jodły Łaskie 06.05.2014

Jodły Łaskie 06.05.2014

  1. Status Pospolity i miejscami bardzo liczny
  2. Siedlisko. Preferuje tereny wilgotne, w tym brzegi wód, torfowiska i zarośla
  3. Wymiary. Długość ciała 3-4.7 mm
  4. Aktywność. Maj – październik. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Łódzkie, mazowieckie
  6. Pokarm. Larwy żerują w tojeściach (łodygi i korzenie)
  7. Podobne. U Sibinia phalerata zamiast przepaski na pokrywach pojawia się owalna plama
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marek W.Kozłowski Marek Wyszomirski avidal
  9. T.sellatus w bazie BioMap

Warszawa – Las Natoliński 05.05.2014 Fot. Marek W. Kozłowski

T.sellatus

Łódź Fot. Marek Wyszomirski

Las wiączyński 26.05.2020

Las wiączyński 26.05.2020


avidal

Leave a Reply