Dictyla humuli – Prześwietlik białoplecy

Tingidae – Prześwietlikowate
Głowa czarna z żółtymi plamami za oczami. Czułki żółto-brązowe za wyjątkiem niemal czarnego wierzchołku 4-go członu. Przedplecze w środkowej części czarne (czarny dysk przedplecza). Półpokrywy o lekko zaokrąglonych bocznych krawędziach. Spotyka się formy o w pełni wykształconych lub częściowo zredukowanych skrzydłach. Odwłok czarny. Nogi żółte – tylko apikalne człony stóp czarne.

D.humuli

Łódzki Ogród Botaniczny 08.05.2016

D humuli

Łódzki Ogród Botaniczny 08.05.2016

Las żeromiński 16.06.2015

Las żeromiński 16.06.2015

  1. Liczebność. Pospolity, często liczny
  2. Biotop. Wilgotne skraje lasów, polany, zarośla i łąki z rośliną żywicielską
  3. Wymiary. Długość ciała 3.1-3.8 mm
  4. Aktywność. Marzec – październik. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Imagines i larwy wysysają żywokost lekarski i inne gatunki z rodzaju Symphytum
  7. Podobne. U Dictyla convergens dysk przedplecza jest żółto-brązowy. U Dictyla echii pierwszy i drugi człony czułków są czarne
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Włodek Wypych avidal
  9. D.humuli w bazie BioMap
  10. Rozmieszczenie
D.humuli

Bory Tucholskie – Sierpień 2018 Nimfa Fot. Włodek Wypych

Dictyla

Łódzki Ogród Botaniczny 06.05.2016 Parka na żywokoście

D.humuli

Łódzki Ogród Botaniczny 23.03.2019

D humuli

Łódzki Ogród Botaniczny 06.08.2016

D.humuli

Łódzki Ogród Botaniczny 06.08.2016

Las żeromiński 16.06.2015

Las żeromiński 16.06.2015


Rodzaj Dictyla - Prześwietlik


avidal

Leave a Reply