Dictyla convergens – Prześwietlik żywokostowy

Tingidae – Prześwietlikowate
Głowa czarna z żółtymi plamami za oczami. Czułki żółto-brązowe za wyjątkiem czarnego 4-go członu (człon wierzchołkowy). Przedplecze w środkowej części żółto-brązowe lub żóło-szare (żółto-brązowy lub żółto-szary dysk przedplecza). Półpokrywy o lekko zaokrąglonych bocznych krawędziach. Spotyka się formy o w pełni wykształconych lub częściowo zredukowanych skrzydłach. Pole kostalne utworzone z jednego rzędu oczek w części środkowej oraz z dwóch rzędów oczek w części nasadowej i wierzchołkowej. Odwłok czarny. Nogi żółte – tylko apikalne człony stóp a u niektórych osobników także wierzchołki goleni są czarne.

Belgia 19.07.2020 Fot. Gilles San Martin

Belgia 19.07.2020 Fot. Gilles San Martin

Belgia 19.07.2020 Fot. Gilles San Martin

  1. Liczebność. Nierzadki, miejscami liczny – zwłaszcza na południu kraju
  2. Biotop. Skraje lasów, polany, ogrody, zarośla, skraje dróg z ziołoroślami
  3. Wymiary. Długość ciała 2.7-3.5 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień
  5. Lokalizacja. Belgia. W Polsce na całym obszarze
  6. Pokarm. Soki roślinne – żeruje na żywokostach
  7. Podobne. U Dictyla humuli dysk przedplecza jest czarny. U Dictyla lupuli i Dictyla echii pierwszy i drugi człony czułków są czarne
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Gilles San Martin
  9. Rozmieszczenie

Rodzaj Dictyla - Prześwietlik


avidal

Leave a Reply