Dictyla echii – Prześwietlik wargowiec

Tingidae – Prześwietlikowate
Głowa czarna, bez wyrostków. Przedplecze z 3-ema żeberkami. Boczny płat przedplecza (paranotum) wąski, utworzony przez 4 rzędy oczek. Dysk przedplecza (centralny fragment przedplecza) czarny. Uda czarne z brązowożółtymi wierzchołkami, golenie żółtobrązowe. Dwa pierwsze człony czułków czarne, lub brązowoczarne.

Łódź – BRUS 21.04.2020

Łódź – BRUS 21.04.2020

d-echii-1

18.05.2013 Zielona Góra Fot. Ryszard Orzechowski

  1. Liczebność. Zwykle pospolity, lecz w okolicach Łodzi rzadki
  2. Biotop. Zarośla, skraje lasów, ogrody, parki, doliny rzeczne
  3. Wymiary. Długość ciała 3.1-3.8 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień
  5. Lokalizacja. Lubuskie, łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Soki roślinne; gatunek oligofagiczny związany z roślinami z rodziny ogórecznikowatych
  7. Podobne. Pozostałe gatunki z rodzaju (w tym pospolity Dictyla humuli) różnią się jasnymi nasadowymi członami czułków – poza Dictyla lupuli, u którego paranotum jest zdecydowanie szersze, utworzone przez 6-7 rzędów oczek
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Ryszard Orzechowski avidal
  9. Więcej o gatunku
  10. Rozmieszczenie

Rodzaj Dictyla - Prześwietlik


avidal

Leave a Reply