Trichocera hiemalis i gatunki bliźniacze – Zimień chłodolub

Trichoceridae – Pozmrokowate
Budowa ciała delikatna. Ubarwienie ciała brązowe. Tułów wyraźnie wyniesiony „garbaty”. Na scutum dwie podłużne, ciemniejsze od tła smugi. Skrzydła przezroczyste. Samice mają charakterystyczne, zakrzywione w dół pokładełko. W Polsce około 25 gatunków, których zdecydowaną większość można odróżnić jedynie na podstawie analizy budowy genitaliów. Zimień chłodolub jest z nich najbardziej znany – jednak na fotografiach może się znajdować inny gatunek.

Otwock 03.12.2021 Trichocera sp. Fot. Marek W.Kozłowski

Milanówek 05.11.2021 ♀ Trichocera sp. Fot. Teresa Stolarczyk

Milanówek 06.11.2021 ♀ Trichocera sp. Fot. Teresa Stolarczyk

  1. Status. Pospolity, liczny; samce regularnie gromadzą się w duże skupiska zwane rojami
  2. Siedlisko. Skraje lasów, parki, ogrody, rozmaite tereny otwarte, tereny ruderalne i osiedla; często obserwowany na ścianach budynków
  3. Wymiary. Długość ciała T. hiemalis 4-6 mm. Inne gatunki z rodzaju osiągaja od 4 do 8 mm
  4. Aktywność. Październik – kwiecień. Stanowi składnik fauny naśnieżnej
  5. Lokalizacja. Mazowieckie
  6. Pokarm. Pokarm płynny. Larwy żywią się martwą materia organiczną, a wg niektórych źródeł głównie grzybnią, którą przerośnięty jest wilgotny materiał organiczny – w tym butwiejące drewno
  7. Podobne. Do rodziny pozmrokowatych zaliczają się również letnie gatunki z rodzaju Cladoneura (dawniej Diazosma) – w Polsce do tej pory wykazano jedynie Cladoneura hirtipennis
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marek W.Kozłowski Teresa Stolarczyk

Milanówek 22.10.2021 ♀ Trichocera sp. Fot. Teresa Stolarczyk

Milanówek 22.10.2021 ♀ Trichocera sp. Fot. Teresa Stolarczyk


avidal

2 thoughts on “Trichocera hiemalis i gatunki bliźniacze – Zimień chłodolub

  1. Sądzę, że podane wyżej wymiary T. hiemalis (11-13 mm)są znacznie mniejsze (4-6 mm). Z poważaniem T. Pałosz (paloszt@wp.pl)

Leave a Reply