Trixagus spp.

Throscidae
Ciało owalne, nieco spłaszczone, czerwono-brunatne bądź brunatne. Oczy z wciętą listewką o kształcie charakterystycznym dla gatunku – konieczny widok z przodu ciała, ewentualnie z boku. Przedplecze z ostro wyprofilowanymi tylnymi kątami (podobnie jak u sprężykowatych Elateridae). czułki z 3-członową buławką. W Polsce 5 gatunków, trudnych do rozróżnienia na fotografiach terenowych.

Las żeromiński 17.05.2021 Trixagus dermestoides? (wskazuje na to m.in relatywnie duży rozmiar ciała – około 3 mm). Widoczne wyraźnie wyodrębnione buławki czułków

  1. Status. Rzadko obserwowane, choć niektóre gatunki uznawane za pospolite
  2. Siedlisko. Rozmaite tereny leśne, torfowiska, brzegi wód
  3. Wymiary. Długość ciała 1.5-3.5 mm, w zależności od gatunku
  4. Aktywność. Kwiecień – ?
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Biologia słabo poznana. Imagines żywią się pyłkiem. Larwy są, jak przypuszczam, mykofagiczne
  7. Podobne. U gatunków z rodzaju Aulonothroscus oczy nie są wcięte listewką
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal

Las żeromiński 17.05.2021 Zaniepokojone zastygają w bezruchu (strategia tanatozy – choć przypuszczam, że potrafią również odskakiwać tak jak blisko spokrewnione z nimi sprężyki)


avidal

2 thoughts on “Trixagus spp.

Leave a Reply