Aradus depressus – Korowiec płaski

Aradidae – Korowcowate
Spłaszczony grzbietobrzusznie i prowadzący skryty tryb życia mycetofag. 3 człon czułków 3 razy tak długi, jak szeroki i jednocześnie 1,5 raza dłuższy od członu 4; człony 2 i 3 mniej więcej tej samej długości.

Niemcy – Hürth 16.05.2021 Fot. Marek R.Swadzba

Las wiączyński 05.05.2013

Las wiączyński 05.05.2013

A.depressus

Las wiączyński 15.04.2018

Sobiborski Park Krajobrazowy 22.07.2015 Imago i maleńka nimfa przypuszczalnie pierwszego stadium

Sobiborski Park Krajobrazowy 22.07.2015 Imago i maleńka larwa, przypuszczalnie pierwszego stadium

  1. Liczebność. Pospolity i liczny, ale nieczęsto zauważany
  2. Biotop. Lasy i parki, ogrody, zarośla. Częsty gość na składach ściętych drzew. Gatunek podkorowy. Zasiedla buki, brzozy i dęby. Czasem opanowuje owocniki grzybów nadrzewnych, rzadziej przebywa w ściółce
  3. Wymiary. Długość ciała 5-7.5 mm
  4. Aktywność. Wczesna fenologiczna wiosna – jesień. Imagines zimują
  5. Lokalizacja. Niemcy, Polska – łódzkie, lubelskie, mazowieckie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Żywi się grzybami rozwijającymi się na wilgotnym próchnie drzew liściastych
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju różniące się detalami ubarwienia ciała
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marek W.Kozłowski Marek R.Swadzba avidal
  9. Rozmieszczenie
Sobiborski Park Krajobrazowy 22.07.2015 Nimfa

Sobiborski Park Krajobrazowy 22.07.2015 Nimfa

A.depressus

Łódź – Widzew 20.04.2018

A.depressus

Rezerwat Jodły Łaskie 19.05.2016

A depressus

Rezerwat Jodły Łaskie 19.05.2016

Spała 25.04.2015

Spała 25.04.2015

Warszawa – Skarpa Ursynowska 06.05.2021 Fot. profesor Marek W.Kozłowski

Las wiączyński 05.05.2013

Las wiączyński 05.05.2013

Las wiączyński 15.05.2021

Las wiączyński 05.05.2013

Las wiączyński 05.05.2013


avidal

Leave a Reply