Anaspis flava – Niekolczyk żółty

Scraptiidae
Ciało owalne. Głowa żółtopomarańczowa, w tylnej części niemal prosto wyprofilowana, wyraźnie szersza od nasady przedplecza. Przedplecze żółtopomarańczowe. Pokrywy pomarańczowe z delikatnym, ale wyraźnym trójkątnym przyciemnieniem przy nasadzie, oraz znacznie wyraźniejszym przy wierzchołkach. Pierwsze 4 człony czułków żółte, pozostałe czarne.

Łódzki Ogród Botaniczny 02.06.2017

Łódzki Ogród Botaniczny 02.06.2017

Łódzki Ogród Botaniczny 02.06.2017

  1. Liczebność. Niezbyt pospolity
  2. Biotop. Lasy, ogrody, parki, oraz murawy kserotermiczne, łąki i polany
  3. Wymiary. Długość ciała 2.8-4 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Pyłek kwiatowy. Larwy żerują w martwym drewnie drzew liściastych – są ksylofagiczne, lub mycetofagiczne
  7. Podobne. Inne podobnie ubarwione gatunki z rodzaju (najłatwiej spotkać Anaspis thoracica), których rozróżnianie na podstawie fotografii terenowych bywa zwodnicze i wiąże się z ryzykiem błędu
  8. A.flava w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply