Scolopostethus affinis – Drzazguń dwuguzek

Rhyparochromidae
Przedplecze z jasnymi bocznymi krawędziami. Pokrywy skrzydłowe zwykle skrócone, nie sięgające końca odwłoka; rzadziej przykrywające cały odwłok – wtedy przedplecze węższe, niż u osobników o skróconych pokrywach. Pierwsze dwa człony czułków żółte; człon 3 ciemny z jasną częścią nasadową. Człon 4 ciemny. Przy krawędzi rowka, w którym leży rostrum znajdują się dwa guzki – stąd nazwa gatunkowa.

Warszawa 19.04.2021 Fot. Marek W.Kozłowski

Łódź Park Mickiewicza 26.04.2016

Łódź Park Mickiewicza 26.04.2016

Łódzki Ogród Botaniczny 04.04.2017

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Zarośla, lasy, parki, ogrody; preferuje ściółkę
  3. Wymiary. Długość ciała 3.5-4.5 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni
  5. Lokalizacja. Łódzkie, mazowieckie
  6. Pokarm. Wysysa soki roślinne i drobne bezkręgowce
  7. Podobne. Pozostałe gatunki z rodzaju, które można odróżnić po ubarwieniu czułków i długości pokryw – zwłaszcza rzadki Scolopostethus grandis, który również posiada dwa rowki przy rostrum; różni się członem 2 czułków przyciemnionym w części wierzchołkowej i członem 3 całkowicie ciemnym
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marek W.Kozłowski avidal
  9. Rozmieszczenie
Sc affinis

Łódź – BRUS 28.03.2020

Park Mickiewicza 26.04.2016

Łódź – Park Mickiewicza 26.04.2016

Park Piłsudskiego 06.05.2016

Łódź – Park Piłsudskiego 06.05.2016

Sc.affinis

Łódź – BRUS 28.03.2020


Rodzaj Scolopostethus - Drzazguń


avidal

Leave a Reply