Biorhiza pallida – Korzenica dębowa

Cynipidae – Galasówkowate
Brązowo ubarwiona błonkówka o bocznie spłaszczonym odwłoku, znacznie bardziej pękatym u samicy. Dzieworodne samice pokolenia jednopłciowego (zimowe) są bezskrzydłe, samice pokolenia obupłciowego występują w formie uskrzydlonej lub pośredniej. Samce w pełni uskrzydlone. Galasy dwojakiego rodzaju – korzeniowe o nieregularnym, bryłowatym kształcie przypominającym bulwę ziemniaka – oraz kuliste, wytworzone na szczytach pędów rośliny żywicielskiej; początkowo są one miękkie i zielonożółte, z czasem jednak twardnieją i zmieniają barwę na czerwonobrązową.

B.pallida

Łódź 26.11.2017 ♀ Fot. Jacek Nowak

B pallida

Łódź 26.11.2017 ♀ Fot. Jacek Nowak

  1. Liczebność. Pospolita i lokalnie liczna
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody i zadrzewienia z udziałem dębu; preferuje tereny wilgotne, podmokłe
  3. Wymiary. Długość ciała pokolenia jednopłciowego 3.5-6 mm. Pokolenie obupłciowe 1.7-2.8 mm. Galasy na pędach około od 10 do 40 mm. średnicy
  4. Aktywność. Listopad – styczeń i czerwiec – lipiec. Zimą – zwykle w grudniu – można spotkać samice pokolenia jednopłciowego wyklute z galasów korzeniowych podczas marszu przez śnieg, lub podczas wspinaczki po pniu dębu. Starają się one dotrzeć do dębowych gałązek, aby w pąkach złożyć jaja, z których zwykle w czerwcu wylecą uskrzydlone osobniki obu płci, aby wziąć udział w rójce. Po zapłodnieniu samice schodzą do ziemi i składają jaja na korzeniach dębów
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całej Polsce
  6. Pokarm. Imagines z okresu letniego żywią się nektarem oraz spijają wodę; nie wiem czy samice zimowe pobierają pokarm. Larwy żerują wewnątrz wielokomorowych galasów na liściach i korzeniach dębów – żywią się galaretowatą wydzieliną wyrośli, zwaną lizenchymą
  7. Podobne. Liczne inne gatunki z rodziny; najłatwiej rozpoznać samice pokolenia zimowego
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jacek Nowak avidal
B pallida

Łódź – BRUS 05.05.2018

B.pallida.

Łódź – BRUS 05.05.2018

B.pallida

Łódź – BRUS 05.05.2018

Bior. pallida

Łódź – BRUS 05.05.2018

Biorhiza

Łódź – BRUS 05.05.2018

Biorhiza.

Łódź – BRUS 05.05.2018


avidal

2 thoughts on “Biorhiza pallida – Korzenica dębowa

  1. Jest błąd w opisie: „Pokolenie jednopłciowe 3.5-6 mm. Pokolenie jednopłciowe 1.7-2.8 mm. ” Powinno być „obupłciowe”

Leave a Reply