Cynipidae – Galasówkowate

Zwykle czarne, lub czarnobrązowe maleńkie błonkówki o charakterystycznym garbatym wyglądzie. Użyłkowanie skrzydeł mocno zredukowane, z uderzająco dużą komórką radialną (promieniową); brak pterostigmy. Samice (bywa, że bezskrzydłe) składają jaja w tkankach roślin, a zawarte w nich substancje chemiczne stymulują rośliny do wytwarzania galasów, w których rozwijać się będą larwy. I właśnie po kształcie, rozmiarach, kolorze i fakturze galasów najłatwiej zidentyfikować dany gatunek. Ponad 80% gatunków na roślinę żywicielską wybiera dęby, lub róże. Rozmnażanie płciowe lub partenogenetyczne.
W Polsce co najmniej 112 gatunków.

Neuroterus albipes – Rewiś gwiazdoszek
Neurotherus anthracinus – Letyniec łuskowiec
Młynek 23.07.2014 Andricus foecundatrix – Letyniec szysznica
Rogów 02.05.2012 Andricus sp. – Letyniec
 Biorhiza pallida – Korzenica dębowa
Cynips divisa – Galasówka jagodnica
Młynek 01.08.2014 Cynips longiventris – Galasówka długobrzuszna
Młynek 21.08.2014 Cynips quercusfolii – Galasówka dębianka
Widzew 12.08.2011 Diplolepis rosae – Szypszyniec różany
Neuroterus numismalis – Rewis numizmatek
 Neuroterus quercusbaccarum – Rewiś nadębek

Leave a Reply