Scolia hirta – Smukwa kosmata

Scoliidae – Smukwowate
Ciało czarne, błyszczące. Na 2 i 3 , a czasem także na 4 tergicie szerokie, żółte przepaski (przepaska na 2 tergicie bywa zredukowana do żółtych plamek, zwłaszcza u samców). Skrzydła przyciemnione z niebieskim połyskiem.

Sobiborski Park Krajobrazowy 23.07.2015

Sobiborski Park Krajobrazowy 23.07.2015

Sobiborski Park Krajobrazowy 23.07.2015

Sobiborski Park Krajobrazowy 23.07.2015

Sobiborski Park Krajobrazowy 23.07.2015

Sobiborski Park Krajobrazowy 23.07.2015

Sobiborski Park Krajobrazowy 23.07.2015

Sobiborski Park Krajobrazowy 23.07.2015

  1. Liczebność. W niektórych regionach kraju jest bardzo rzadka, lub wręcz nie ma jej wcale – w innych bywa bardzo liczna. Czerwona Księga kat. VU. Czerwona Lista kat. VU
  2. Biotop. Wydmy śródleśne, przytorza, skraje lasów i wszelkiego rodzaju suche, piaszczyste , nasłonecznione tereny skąpo porośnięte roślinnością
  3. Wymiary. Długość ciała 16-22 mm
  4. Aktywność. Czerwiec/lipiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Zachodniopomorskie, lubelskie – wiele stanowisk w Sobiborskim Parku Krajobrazowym; łącznie w ciągu jednego tylko tygodnia obserwowałem setki osobników . Na Wyżynie Łódzkiej regularnie notowana z okolic Inowłodza i Spały
  6. Pokarm. Nektar, chętnie odwiedza fioletowe kwiaty, ale nie stroni od innych, np. baldachów (co widać na fotkach). Larwy są parazytoidami pędraków, w tym Anomala dubia, Tropinota hirta i Cetonia aurata. Samica dokopuje się do żerującej w glebie larwy, paraliżuje ją i składa na niej jajo
  7. Podobne. Charakterystyczna. Jedynie na południu Europy nietrudno pomylić ja z identycznie ubarwionym grzebaczem Stizoides tridentatus (najbliższe stanowiska na Węgrzech)
  8. Uwagi. Autorem jednej z obserwacji jest Andrzej Hańca

Iłowiec 12.08.2011 Fot. Andrzej Hańca

Sobiborski Park Krajobrazowy 23.07.2015

Sobiborski Park Krajobrazowy 23.07.2015

Sobiborski Park Krajobrazowy 23.07.2015

Sobiborski Park Krajobrazowy 23.07.2015

S.hirta

Okuninka 16.07.2018

Sobiborski Park Krajobrazowy 20.07.2015

Sobiborski Park Krajobrazowy 20.07.2015

Sobiborski Park Krajobrazowy 21.07.2015

Sobiborski Park Krajobrazowy 21.07.2015

Sobiborski Park Krajobrazowy 20.07.2015

Sobiborski Park Krajobrazowy 20.07.2015


avidal

Leave a Reply