Stizoides tridentatus

Crabronidae – Grzebaczowate
Głowa czarna z dużymi, ciemno plamkowanymi oczami. Tułów smoliście czarny. Odwłok czarny z dwiema szerokimi, żółtymi przepaskami poprzecznymi. Skrzydła silnie przyciemnione (poza przezroczystymi wierzchołkami), często z granatowym połyskiem. Nogi i czułki czarne.

Hiszpania – Granada 11.08.2018 Fot. Simon Oliver

Hiszpania – Granada 11.08.2018 Fot. Simon Oliver

Hiszpania – Granada 11.08.2018 Fot. Simon Oliver

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje południową Europę i niektóre regiony Azji oraz Afryki – w tym Madagaskar i Mongolię
  2. Biotop. Rozmaite tereny piaszczyste oraz ogrody, kwietne łąki i murawy
  3. Wymiary. Długość ciała 14-24 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień
  5. Lokalizacja. Hiszpania. W Polsce nie występuje – najbliższe stanowisko na Węgrzech
  6. Pokarm. Nektar. Larwy są pasożytami gniazdowymi rodzajów Sphex i Prionyx
  7. Podobne. Zbliżone ubarwienie ciała ma Stizoides melanopterus, który zasiedla południową Rosje i Ukrainę. Podobne są niektóre gatunki z rodzaju Scolia – w tym Scolia hirta
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Simon Oliver

avidal

Leave a Reply