Scoliidae – Smukwowate

Duże, lub bardzo duże, zwykle kontrastowo ubarwione żądłówki. Do tej rodziny należy min. smukwa plamkowana Megascolia maculata – największa europejska żądłówka. Czułki grube i lekko buławkowate. Nogi pokryte licznymi szczecinami ułatwiającymi dokopywanie się do pędraków, w ciałach których rozwijają się larwy smukwowatych.
W Polsce tylko dwa gatunki.

Sobiborski Park Krajobrazowy 23.07.2015 Scolia hirta – Smukwa kosmata
Rezerwat Murawy Dobromierskie 04.06.2013 Scolia sexmaculata – Smukwa czwórplamna

Zobacz też:
Megascolia maculata – Smukwa plamkowana

Leave a Reply