Scoliidae – Smukwowate

Duże, lub bardzo duże, zwykle kontrastowo ubarwione żądłówki. Do tej rodziny należy min. smukwa plamkowana Megascolia maculata – największa europejska żądłówka. Czułki grube i lekko buławkowate. Nogi pokryte licznymi szczecinami ułatwiającymi dokopywanie się do pędraków, w ciałach których rozwijają się larwy smukwowatych.
W Polsce tylko dwa gatunki.

Zobacz też:
Dielis trifasciata
Megascolia maculata – Smukwa plamkowana
Scolia clypeata – Smukwa żółtogłowa
Scolia nobilitata – Smukwa burgundowa
Scolia sinensis – Smukwa chińska

Leave a Reply