Scolia sexmaculata – Smukwa białoplama

Scoliidae – Smukwowate
Znana również pod nazwą smukwa czwórplamna. Ciemno ubarwiona żądłówka z białymi, lub żółtawymi plamami na odwłoku. Zwykle widoczne są 4 duże plamy, czasem widać dodatkowe dwie – stąd różnica między polską a łacińską nomenklaturą. Bardzo rzadko pojawiają się osobniki o 2, 8, a nawet 10 plamach. Skrzydła ciemne, u samca bardziej u samicy mniej intensywnie zabarwione przy krawędzi na czerwono-brunatno. Samce mają dłuższe, 13-segmentowe czułki, samice 12-segmentowe. Bardzo żywe i ruchliwe, zwłaszcza samce w czasie rójki i piekielnie trudno zrobić im wtedy zdjęcie. Samice potrafią boleśnie użądlić człowieka.

Fot. Marek Wyszomirski

Rezerwat Murawy Dobromierskie 04.06.2013 Samiec

Rezerwat Murawy Dobromierskie 04.06.2013 ♂

Rezerwat Murawy Dobromierskie 04.06.2013

Rezerwat Murawy Dobromierskie 04.06.2013

Rezerwat Murawy Dobromierskie 04.06.2013

Rezerwat Murawy Dobromierskie 04.06.2013

  1. Liczebność. Nierzadka; lokalnie liczna
  2. Biotop. Ciepłe otwarte stanowiska z ukwieconymi łąkami w pobliżu, porośnięte skąpą roślinnością, np. murawy kserotermiczne
  3. Wymiary. Długość ciała samicy 10-15 mm. Samce 9-14 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Świętokrzyskie – spotkałem ten gatunek wyłącznie na Murawach Dobromierskich, gdzie szczególnie liczne były samce tworzące kilkunastoosobowe co najmniej roje kłębiące się nad niską roślinnością. Ponoć dość liczna jest w okolicach Inowłodza
  6. Pokarm. Nektar. Imagines odwiedzają niebieskie, rzadziej fioletowe kwiaty. Larwy pożerają sparaliżowane larwy chrząszczy z nadrodziny Scarabaeoidea , w naszych warunkach gatunku Oxythyrea funesta, co jednej larwie zajmuje do dwóch tygodni
  7. Podobne. Może być wzięta za nastecznika (niektóre z nich mają takie przydymione skrzydła), zwłaszcza w locie
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marek Wyszomirski avidal
Murawy dobromierskie 25.07.2014

Murawy Dobromierskie 25.07.2014

Rezerwat Murawy Dobromierskie 03.06.2013

Rezerwat Murawy Dobromierskie 03.06.2013

Rezerwat Murawy Dobromierskie 04.06.2013

Rezerwat Murawy Dobromierskie 04.06.2013

Murawy dobromierskie 25.07.2014

Murawy Dobromierskie 25.07.2014

Rezerwat Murawy Dobromierskie 04.06.2013

Rezerwat Murawy Dobromierskie 04.06.2013

Rezerwat Murawy Dobromierskie 03.06.2013

Rezerwat Murawy Dobromierskie 03.06.2013

Murawy dobromierskie 25.07.2014

Murawy Dobromierskie 25.07.2014

S.sexmaculata

Murawy Dobromierskie 28.06.2019


avidal

Leave a Reply