Brachycerus orbipennis

Curculionidae – Ryjkowcowate
Podrodzina  Brachycerinae (często występująca jako oddzielna rodzina Brachyceridae) skupia rosłe, krępe ryjkowce o grubej, „pancernej” kutykuli przystosowane do życiu na pustyniach i innych suchych terenach klimatu tropikalnego i subtropikalnego. Rodzaj Brachycerus obejmuje ponad 500 gatunków rozmieszczonych w całej Afryce, w południowej części Półwyspu Arabskiego, na Madagaskarze, w subregionie śródziemnomorski, a także na Kaukazie i na terenach Azji Środkowej. Rozwój larw odbywa się w glebie lub wewnątrz cebul roślin Liliaceae, Amaryllidaceae, Araceae, Orchidaceae. Niektóre gatunki są szkodnikami w uprawach konsumpcyjnych i ozdobnych roślin cebulowych.

Brachycerus jest jedynym przedstawicielem Brachyceridae w Palearktyce. Czułki proste, oczy częściowo oddzielone od czoła lub wystające grzbietowo; duże, grube, kuliste ciało, grubo rzeźbione; pokrywy z rzędami wydatnych guzków lub garbów, zrośnięte, brak tylnych skrzydeł; głowa i nogi pokryte czarną szczeciną.
Duże (6,5–18,0 mm), epigeiczne (żyjące na gruncie) ryjkowce, przypominające niektóre czarnuchowate. Ciało, czarne lub ciemnobrunatne, często z przyczepionymi cząstkami ziemi i kurzu.

Izrael 06.02.2018 Fot. Marek W.Kozłowski

  1. Zasięg. Północno-wschodnia Afryka, Bliski Wschód
  2. Biotop. Środowiska pustynne.
  3. Wymiary. Długość ciała 8-16 mm (zwykle 12-14 mmm)
  4. Aktywność. Cały sezon; dorosłe chrząszcze żyją prawdopodobnie dłużej niż rok
  5. Lokalizacja. Lewant: pustynie Negew i Judzka. Autor obserwacji natrafił na martwego osobnika leżącego na gruncie. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Fitofagiczny. Roślina żywicielską nie znana
  7. Podobne. Pozostałe gatunki z rodzaju różnią się rzeźbą pokryw, kształtem przedplecza, niezagłębionym czołem, niepełnymi otoczeniem oczu. Najbardziej zbliżony wyglądem jest Brachycerus hermoniacus różniący się mniej wydatnymi wymiarami ciała mniejszymi, bocznymi guzkami na przedpleczu i nie wystającymi ponad czoło oczami
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek W.Kozłowski
  9. Uwagi 2. Identyfikację potwierdził Ariel-Leib-Leonid Friedman

Izrael 06.02.2018 Głowa z boku Fot. Marek W.Kozłowski


Marek W.Kozłowski

Leave a Reply