Chaoborus spp. – Wodzienie

Chaoboridae – Wodzieniowate
Ciało brązowe, lub szare, smukłe, pokryte licznymi włoskami. Czułki samic nitkowate, samców silnie pierzaste. Podstawy czułków zbliżone do siebie. Skrzydła ciemno plamkowane, lub pozbawione plam ( min. u Chaoborus flavicans ), pokryte wąskimi, łuskowatymi włoskami na tylnych krawędziach i na niektórych żyłkach; u samic w pełni rozwinięte, u samców skrócone. Larwy wrzecionowate, przezroczyste, o czułkach przekształconych w narządy chwytne; stanowią istotny składnik pożywienia ryb.

Chaoborus

Okuninka 15.07.2018 Samiec

Chaoborus

Okuninka 15.07.2018

Chaoborus

Okuninka 15.07.2018

Chaoborus

Okuninka 15.07.2018

 1. Liczebność. Pospolite i liczne; regularnie zdarzają się masowe pojawy, podczas których nad stawami unoszą się ogromne skupiska wodzieni
 2. Biotop. Brzegi zbiorników wodnych, trzcinowiska
 3. Wymiary. Długość ciała przeciętnie 4.5-7.5 mm. Larwy od 8 do 13 mm
 4. Aktywność. Imagines obserwowane przez cały okres wegetacyjny. Zimuje larwa lub jajo ( w przypadku Ch.flavicans ). Jedno lub dwa pokolenia w sezonie
 5. Lokalizacja. Lubelskie. Występują w całym kraju
 6. Pokarm. Nektar. Samice nie kłują, jak komary – w aparacie gębowym brak kłujki. Imagines żywią się pokarmem płynnym. Larwy drapieżne, polują w wodzie na drobne bezkręgowce ( min. rozwielitki, widłonogi, wioślarki, larwy komarów …), często na znacznych głębokościach
 7. Podobne. Dwa krajowe gatunki z rodzaju Mochlonyx ( podstawy czułków znacznie oddalone od siebie )
 8. Uwagi. Wypoczwarczenie następuje na lustrze wody
 9. Uwagi 2. Identyfikacja John Carr
 10. Gatunki wykazane z Polski:
 • Chaoborus flavicans
 • Chaoborus obscuripes
 • Chaoborus crystallinus
 • Chaoborus pallidus
 • wg. niektórych źródeł w Polsce występuje również Chaoborus alpinus

Leave a Reply