Chaoborus spp. – Wodzienie

Chaoboridae – Wodzieniowate
Ciało brązowe lub szare, smukłe, pokryte licznymi włoskami. Czułki samic nitkowate, samców silnie pierzaste. Podstawy czułków zbliżone do siebie. Skrzydła ciemno plamkowane lub pozbawione plam (m.in. u Chaoborus flavicans), pokryte wąskimi, łuskowatymi włoskami na tylnych krawędziach i na niektórych żyłkach; u samic w pełni rozwinięte, u samców skrócone. Larwy wrzecionowate, przezroczyste, o czułkach przekształconych w narządy chwytne; stanowią istotny składnik pożywienia ryb.

Chaoborus

Okuninka 15.07.2018 ♂

Chaoborus

Okuninka 15.07.2018 ♂

Chaoborus

Okuninka 15.07.2018 ♂

Chaoborus

Okuninka 15.07.2018 ♂

 1. Status. Pospolite i liczne; regularnie zdarzają się masowe pojawy, podczas których nad stawami unoszą się ogromne skupiska wodzieni
 2. Siedlisko. Brzegi zbiorników wodnych, trzcinowiska
 3. Wymiary. Długość ciała przeciętnie 4.5-7.5 mm. Larwy od 8 do 13 mm
 4. Aktywność. Imagines obserwowane przez cały okres wegetacyjny. Zimuje larwa lub jajo (w przypadku Ch.flavicans). Jedno lub dwa pokolenia w sezonie
 5. Lokalizacja. Lubelskie, podlaskie. Występują w całym kraju
 6. Pokarm. Nektar. Samice nie kłują, jak komary – w aparacie gębowym brak kłujki. Imagines żywią się pokarmem płynnym. Larwy drapieżne, polują w wodzie na drobne bezkręgowce (min. rozwielitki, widłonogi, wioślarki, larwy komarów …), często na znacznych głębokościach
 7. Podobne. Dwa krajowe gatunki z rodzaju Mochlonyx (podstawy czułków znacznie oddalone od siebie)
 8. Uwagi. Wypoczwarczenie następuje na lustrze wody
 9. Uwagi 2. Identyfikacja osobników z Okuninki John Carr
 10. Uwagi 3. Autorzy obserwacji – Marek W.Kozłowski avidal
 11. Gatunki wykazane z Polski:
 • Chaoborus flavicans
 • Chaoborus obscuripes
 • Chaoborus crystallinus
 • Chaoborus pallidus
 • wg. niektórych źródeł w Polsce występuje również Chaoborus alpinus

Warmia k.Ostródy 24.07.2023 ♀ Fot. Marek W. Kozłowski

Warmia k.Ostródy 24.07.2023 ♂ Fot. Marek W. Kozłowski

Warmia k. Ostródy 24.07.2023 Zgromadzenie ♀ ♀ składających jaja Fot. Marek W. Kozłowski

Warmia k.Ostródy 24.07.2023 ♀ ♀ składające jaja obok samic martwych, kończących życie zaraz po owipozycji Fot. Marek W. Kozłowski

Warszawa 11.08.2023 Larwa Fot. Marek W. Kozłowski

Warszawa 11.08.2023 Poczwarka Fot. Marek W. Kozłowski


avidal

Leave a Reply