Brassicogethes aeneus – Słodyszek rzepakowy

Nitidulidae – Łyszczynkowate
Poprzednio w rodzaju Meligethes. Ciało owalne, lśniące, pokryte drobnymi włoskami, jednolicie zielone, rzadziej fioletowe, granatowe lub miedziste z wyraźnym, relatywnie silnym metalicznym połyskiem obecnym na całej wierzchniej stronie. Spotyka się takze formy barwne o niejednolitym ubarwieniu, z czarnym przedpleczem. Przedplecze masywne, o szerokości równej podstawie pokryw. Wierzchołkowe człony czułków łopatkowato rozszerzone. Nogi ciemnobrunatne; przednie nogi na ogół nieco jaśniejsze od środkowych i tylnych.

Austria – Leibnitz 23.05.2020 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Pospolity, wykazuje tendencję do masowych pojawów
  2. Biotop. Pola rzepaku, przydroża, ugory, tereny ruderalne, łąki
  3. Wymiary. Długość ciała 1.5-2.7 mm. Larwa dorasta do około 4 mm
  4. Aktywność. Od wczesnej fenologicznej wiosny do jesieni. Zimują imagines
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce na całym obszarze
  6. Pokarm. Imagines żywią się pyłkiem i młodymi pączkami. Larwy nektarem i pyłkiem rzepaku, rzadziej innych roślin krzyżowych
  7. Podobne. Liczne gatunki z rodzaju Meligethes – identyfikacja na podstawie fotografii terenowych obarczona dużym ryzykiem błędu; rozpoznanie w terenie ułatwia wiedza o preferowaniu pół rzepaku jako środowiska rozwoju
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. B.aeneus w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply