Meligethes spp – Słodyszki

Nitidulidae – Łyszczynkowate
Ciało owalne, lśniące, pokryte drobnymi włoskami, czarne lub brązowe. Przedplecze masywne, o szerokości równej podstawie pokryw. Wierzchołkowe człony czułków łopatkowato rozszerzone.
W Polsce około 60 gatunków nieodróżnialnych na fotografiach terenowych.

meligethes

Łódź – BRUS 06.07.2018

meligethes.

Łódź – BRUS 06.07.2018

Las wiączyński 03.06.2021 Na kwiecie zawilca

meligethessp.

Łódź – BRUS 06.07.2018

  1. Liczebność. Wiele gatunków rzadkich, niektóre pospolite
  2. Biotop. Rozmaite biotopy – i tak np. jedne gatunki preferują murawy kserotermiczne, inne pola uprawne
  3. Wymiary. Długość ciała waha się przeciętnie od 1.5 do 3 mm, w zależności od gatunku
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni. Zimują imagines
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Imagines żywią się pyłkiem i młodymi pączkami, larwy nektarem i pyłkiem – preferencje roślin żywicielskich zależne od gatunku
  7. Podobne. Bardzo podobny jest pospolity Brassicogethes aeneus
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Włodek Wypych avidal
Meligethes

Łódź – Majerowskie Błota 12.05.2019 Fot. Włodek Wypych

Meligethes.

Łódź – Majerowskie Błota 12.05.2019 Fot. Włodek Wypych


avidal

Leave a Reply